• Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer

GLT Avfall IKS

Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT-Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Oslo kommune Renovasjonsetaten

23 48 36 50 - Haraldrudv. 20, 0581 Oslo

Renovasjonsetaten (REN) er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndteri...


Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 - Grøtnes, 9620 Kvalsund

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest og Kvalsund kommuner. Selskapet ...


Retura Trv AS

72 54 05 10 - Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal


Irmat AS

35 02 76 00 - Kongsbergv. 411, 3684 Notodden

Irmats virksomhetsområde er innenfor sortering, gjenvinning og deponering av av...


Norsk Gjenvinning Metall AS

09700 - Lysaker torg 35, 1366 Lysaker

Mottak, sortering, bearbeiding av stål og metaller inklusive komplekst jern, bi...


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Bremnes AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Produksjon AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Søndre Helgeland Miljøverk

75 11 39 50 - Åremma, 8664 Mosjøen

Administrasjon og drift av renovasjonsordningen i 11 eierkommuner i Nordland. Le...


Reno-Vest IKS

76 11 29 00 - Ramflauget, 8416 Sortland

Leveranse av helhetlige avfallstjenester til husholdninger og næringsliv. Drift...Kontaktinfo