Nemko AS

Nemko leverer både system-, produkt- og personellsertifisering til organisasjoner i inn- og utland. Gradvis har vi utviklet vårt spekter av tjenester og leverer i dag de fleste relevante sertifiseringstjenester. Som en del av Nemko-gruppen er Nemko godt forankret i et internasjonalt miljø med lange og solide tradisjoner siden 1933.

Nemko er akkreditert av Norsk Akkreditering, noe som bekrefter vår rolle som et uavhengig og nøytralt selskap. Samtidig er vi opptatt av å gi bidrag til våre kunders utvikling gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog. Nemko har etablert kurs- og opplæringsvirksomhet med ulike tilbud, blant annet kurs i praktisk revisjonsteknikk og introduksjon til aktuelle standarder.

IQNet-medlemsskap

Nemko er eneste norske medlem av IQNet - The International Certfication Network. Nemko utsteder IQNet-sertifikat som sikrer bedriftens systemsertifikat internasjonal aksept. Nemko leverer tredjeparts sertifiseringstjenester til bedrifter som ønsker markedsadgang og som har behov for å dokumentere kvaliteten på sine produkter, tjenester og systemer.

Nemko kan tilby tjenester som omfatter:

Systemsertifisering

► Kvalitet iht NS-EN ISO 9001

► Energiledelse iht NS- EN ISO 50001

► Mattrygghet iht.,
    NS ISO 22000

► Arbeidsmiljø iht. BS OHSAS 18001

► Miljø iht. NS-EN ISO 14001
    

► Informasjonssikkerhet iht NS ISO 27001


Produktsertifisering

► Elektriske produkter                                    

► Brannklassifiserte Bygningsprodukter

► Plastrør

 


Personellsertifisering

► Termografører

►Plastrørsveisere

► Elsikkerhetskontrollører

 

► Redningsmenn                                 

 

Kurs i revisjonsteknikk samt kvalitet- og miljøledelse 


Sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet iht. Arbeidstilsynets forskrift 1360

   

    

MSYS 001

PROD 001

 Alle bilder er Copyright © Nemko AS


 • Bente Marie Stein Marked Markedssjef Systemsertifisering send e-post
  Karianne Teie Salg sertifiseringskoordinator send e-post
  Karianne Teie Salg Sertifiseringskoordinator send e-post
  Ingunn Bjerke Salg Sertifiseringskoordinator/ kursansvalrig send e-post
 • Akkreditering

  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-3
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-2
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-5
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-4
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Miljø.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-1
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
 • Bransjer

  Ledelsessystemsertifisering
  Materialkontroll og kvalitetsteknikk
  Personellsertifisering
  Produktsertifisering
  Sertifisert bedrift
  Teknisk prøving og analyse
 • Varemerker

  ATEX

  ENEC

 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Moderselskap Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nemko
  Avdeling Nemko As Avd Kjeller

Nemko AS

 • Telefon: 22 96 03 30
 • Besøksadresse: Gaustadalléen 30
  0373 Oslo
 • Postadresse: Postboks 73 Blindern
  0314 Oslo
 • Org.nr: 974404532
 • Send forespørsel

Meldingen din ble vellykket sendt!