Gi en beskrivelse av kvalitetsarbeidet som blir gjort i deres bedrift. Fortell om prosessen. Hva fokuseres på? Hvilke mål skal dere nå?

 

-Kundegruppen til Norwegian Piping er store nasjonale og internasjonale aktører innen olje og gassektoren.
Norwegian Piping har vært ISO sertifisert siden 2005.

I 2013 fikk vi innført et nytt kvalitetsstyringssystem gjennom Antenor. Det var en stor forbedring for bedriften for å kunne ta ut bedre statistikker og for å samle alle prosedyrene og avvikene på samme sted.

Norwegian Piping har kontinuerlig fokus på kundetilfredshet og ønsker å ha en høy servicegrad.

Vårt slagord er «Kvalitet gir trygghet» og vi ønsker å ivareta dette gjennom vår kvalitetspolitikk som vist under.

Norwegian Piping har fokus på å sikre kvalitet i alle ledd og i alt arbeidet vi gjør.

 • Vi er grunnleggende opptatt av å oppfylle krav med
  sikte på økt kundetilfredshet og ved å levere vare og kvalitet til rett tid.
   
 • Vi har utarbeidet kvalitetsmål med målbare indikatorer og etterser at disse oppnås.
   
 • Gjennom målrettet tiltak skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid som bidrar til lave kvalitetskostnader.
   
 • Vi har fokus på kompetanseheving hos de ansatte som bidrar til utvikling i selskapet.
   
 • Kvalitetspolitikken skal samsvare med bedriftens strategi og forretningsidé.

 

 

Hvilke betydning har det for dere å være ISO sertifisert (internt, opp mot kunder og i deres bransje)?

 

- Resultatet vi oppnår ved å være ISO sertifisert er kundetilfredshet gjennom å ha godt etablerte prosesser og prosedyrer og ved å kunne dokumentere kontinuerlig forbedring. Kunden forventer spesifikasjonskorrekte leveringer til rett tid, der de som kunde kan stole på oss som leverandør at de kvalitetsmessige aspekter er godt ivaretatt.

 

 

Hvilke råd og tips har dere til bedrifter som vurderer ISO-sertifiseringer?

 

·         Kartlegge kundens behov for å vite hvilken sertifiseringer bedriften bør ha

·         Innføre et effektivt kvalitetsstyringssystem som oppfyller standardens krav

 

 

Er det andre/nye sertifiseringer dere vurderer fremover, og hvorfor?

 

 Pr. d.d. har vi ingen planer for nye sertifiseringer.


 • NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Dovre Sertifisering AS
 • Steinar Lea Leder Daglig leder send e-post
  Lena Stenseth Økonomi Markeds.ansvarlig send e-post
  Hans Lie Salg Director Sales MMO send e-post
  Lene Paulsen Salg Leder expediting send e-post
  Andrè Drønen Salg Director Sales & Products send e-post
  Ingve Stangeland Teknisk Teknisk sjef send e-post
  Heidi Anfindsen Kvalitet Kvalitet send e-post
  Heidi Anfindsen Miljø Kvalitet send e-post
 • Bransjer

  Anleggsmaskindeler og -utstyr, forhandlere Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Avdeling Norwegian Piping As Avd. Lager- Sandnes
  Norwegian Piping As Avd. Stavanger

Norwegian Piping AS

Meldingen din ble vellykket sendt!