Finnmark Ressursselskap AS

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest og Kvalsund kommuner. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings- og fritidsrenovasjon for eierkommunene. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre behandling.
 • ISO 9001:2015

  Sertifisert av: DNV GL Business Assurance Norway AS
  Virksomhet: Avfallshåndtering - innsamling, mottak og sortering.
 • Ketil Johnsen Leder daglig leder send e-post
  Elisabeth Leonhardsen Økonomi Økonomisjef send e-post
  Kjetil Solvang Marked markedsansvarlig send e-post
  Kjetil Solvang Salg markedsansvarlig send e-post
 • Bransjer

  Behandling og disponering av avfall
  Innsamling av avfall
  Materialgjenvinning
  Renovasjon

 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Moderselskap Hammerfest Kommune
  Kvalsund Kommune

Finnmark Ressursselskap AS

Meldingen din ble vellykket sendt!