Skretting As

Omfatte handel og produksjon av for til oppdrett av laks, ørret og marinearter samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier. Videre skal virksomheten omfatte investering i og virksomhet med eiendom samt investering i aktiva i Norge og andre land, hva enten direkte eller gjennom oppkjøp av aksjer, stiftelse av datterselskaper eller på annen måte, samt annen virksomhet i tilknytning til dette.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Felleskjøpet Agri SA

72 50 50 50 Depotg. 22, 2000 Lillestrøm


Felleskjøpet Rogaland Agder SA

51 88 70 00 Sandvikv. 21, 4016 Stavanger

Skretting As

  • Telefon: 81 52 13 00
  • Besøksadresse: Sjøhagen 15
    4016 Stavanger
  • Postadresse: Postboks 319
    4002 Stavanger
  • Org.nr: 988044113
  • Send forespørsel