• Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer
  • Kontorer

Øvre Romerike Avfallsselskap (Øras) IKS

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive innsamling og behandling av husholdninsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig sørge for: Å søke å redusere avfallsmengdene Å utnytte ressursene i avfallet Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser. Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles avfallspolitikk med sikte på å overdra alle aktuelle avfallsrelaterte funksjoner til ØRAS på sikt. Selskapet kan engasjere seg al

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 - Grøtnes, 9620 Kvalsund

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest og Kvalsund kommuner. Selskapet ...


Retura Trv AS

72 54 05 10 - Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal


Irmat AS

35 02 76 00 - Kongsbergv. 411, 3684 Notodden

Irmats virksomhetsområde er innenfor sortering, gjenvinning og deponering av av...


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Bremnes AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Produksjon AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Søndre Helgeland Miljøverk

75 11 39 50 - Åremma, 8664 Mosjøen

Administrasjon og drift av renovasjonsordningen i 11 eierkommuner i Nordland. Le...


Reno-Vest IKS

76 11 29 00 - Ramflauget, 8416 Sortland

Leveranse av helhetlige avfallstjenester til husholdninger og næringsliv. Drift...

Kontaktinfo