Rapp Bomek AS

Utvikle og produsere mekanisk utstyr og skipsartikler av ethvert slag, samt handle med slike varer. Selskapets formål er videre å oppnå lønnsomhet gjennom å eie og investere i aksjer, samt ved aktiv deltakelse i andre virksomheter med økonomisk formål. Selskapet skal herunder kunne bidra til forretningsutvikling og vekst gjennom å tilføre kapital og kompetanse i prosjekter eller bedrifter. Selskapets kapitalinnsats kan skje gjennom aksjetegning, garantier/lån eller andre finansielle verktøy med sikte på utvikling og vekst i andre selskap, herunder å sikre sine investeringer i slike.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Wartsila Norway As

53 42 25 00 Wichmannv. 3, 5420 Rubbestadneset

Wärtsilä Norway lever industriledende produkter og løsninger for avanserte fa...


Kaefer Energy As

51 80 81 00 Geitaberget 17, 4031 Stavanger

Kaefer Energy er et multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien. ...


Norske Backer AS

62 82 88 28 Jostein Svendheims v. 8, 2212 Kongsvinger


Kjættingfabriken AS

35 98 58 80 Industriv. 2, 3766 Sannidal


Aker Solutions AS

51 89 80 00 Oksenøyv. 8, 1366 Lysaker


Dokka Fasteners AS

61 11 30 30 Vinjamoen, 2870 Dokka


Assemblin AS

32 27 60 60 Bjørnstjerne Bjørnsonsg. 110, 3044 Drammen


Klepp Mek AS

51 78 87 50 Rognev. 8, 4352 Kleppe


Dof Management AS

56 18 10 00 Alfabygget, 5392 Storebø


Bombardier Transportation Norway AS

63 80 96 00 Torgg. 8, 181


HTS Maskinteknikk AS

32 23 46 50 Ingeniør Rybergs g. 97, 3027 Drammen


Tromsø Mekaniske AS

77 66 26 10 Ringv. 111, 9018 Tromsø


Vestdavit AS

55 54 92 00 Damsgårdsv. 143, 5160 Laksevåg

Rapp Bomek AS

  • Telefon: 75 59 16 00
  • Besøksadresse: Kvitberget 5
    8012 Bodø
  • Org.nr: 854139452
  • Send forespørsel