Quality Manager +com AS

Kvalitetssystem som hjelper bedrifter med dokumentasjon av internkontroll. Kvalitetsstyringssystemet leveres med maler for risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik m.m, og forslag til prosedyrer og lovverk. Det webbaserte verktøyet for fullstendig kvalitetssikring har en enkel og rask implementering som gjør at kunden kan dokumentere og starte internkontrollen straks. Dette er et svært viktig verktøy for ISO sertifiserte bedrifter, og vi hjelper kundene våre med denne prosessen. Gjennom samspill og innvolvering av de ansatte kan bedrifter jobbe med systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. Når alle svar er lagt inn kan det elektroniske, dynamiske systemet holde orden på LEAN-prosessene som gir deg LEAN-tavla med graf- og tabelloversikter som alltid viser status for forbedringsprosessene. Vi hjelper kundene våre igang med LEAN-forberedelsen og oppsett av skjema.
 • Johannes Oraug Leder dagl. leder send e-post
  Thomas Jørgen Wold Hansen Drift Systemansvarlig send e-post
  Rune Gandrud Drift Webadministrator send e-post
 • Bransjer

  Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av webportaler
  Datamaskiner og -anlegg, forhandlere
  Internkontroll
  Konsulenter (databehandling)
  Kvalitetssikring
  Offentlig administrasjon og forvaltning
  Risikovurderinger
  Rådgivende konsulenter
 • Varemerker

  qm+

Quality Manager +com AS

Meldingen din ble vellykket sendt!