Haraldsplass Diakonale Sykehus As

Fremme kristen omsorg for mennesket. Som diakonal institusjon innenfor rammen av Den norske Kirke skal selskapet bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger hjelp og omsorg, å drive institusjoner som fremmer virksomhet som nevnt i punkt a, å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Sykehuset skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenesten og med kirkens øvrige diakonale virksomhet. Innenfor rammen av det som er bestemt i første ledd skal selskapet drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus, drive undervisning og veiledning av framtidig helsepersonell, drive forskning, fa

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Nemko AS

22 96 03 30 Philip Pedersens v. 11, 1366 Lysaker

Elektrisk prøving og sertifisering. ISO sertifisering og internasjonal markeds...


Dokka Fasteners AS

61 11 30 30 Vinjamoen, 2870 Dokka


Nobina Norge AS

45 48 80 50 3. etasje Schweigaards g. 10, 0185 Oslo


Ensto Nor AS

22 90 44 00 Prof Birkelandsv 26 A, 1081 Oslo


Bryne Winch Solution AS

51 77 20 70 Bjorhaugslettå 11, 4365 Nærbø


Vestdavit AS

55 54 92 00 Damsgårdsv. 125, 5160 Laksevåg
Haraldsplass Diakonale Sykehus As

  • Telefon: 55 97 85 00
  • Besøksadresse: Ulriksdal 8
    5009 Bergen
  • Postadresse: Postboks Postboks 6165
    5892 Bergen
  • Org.nr: 984027737
  • Send forespørsel