Totalentreprise - Nye Greverudlia barnehage

Oppdragsgiver: Oppegård kommune Org.nr: 944384081
Telefon: 66819090
Web: www.oppegard.kommune.no E-post: postmottak@oppegard.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 66819046
Primær kontakt: May Britt Nordnes
Primær kontakt e-post: may.britt.nordnes@oppegard.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Denne anskaffelsen omfatter riving av eksisterende barnehage og vel-hus og oppføring av ny barnehage.
Bransje(r): 431 - Riving og grunnarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no