« Tilbake til resultatside

Halsetvegen

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 40620910
Primær kontakt: Even Gjerløw
Primær kontakt e-post: even.gjerlow@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Vik
Sammendrag: Asplan Viak as anskaffer på vegne av Vik kommune.Arbeidet omfattar utbetring av Halsetvegen i Indrefjorden. Aktuell strekning er frå avkøyringa frå Fv92 nede ved fjorden, og heile vegstrekninga opp til og med slyngen under gardstuna på Halset. Total lengde om lag 1,5km.Vegen ligg i sidebratt terreng og har eitt køyrefelt. Det er få møteplassar. Fleire stader er det setningar i vegbana og eksisterande vegrekkverk er ute av lodd. Slyngen øvst er ikkje dimensjonert for store køyretøy, og skal no utvidast for å kunne trafikkerast med vogntog.Arbeidet er delt inn i 3 tiltak.Tilbodssynfaring vert tirsdag 17.oktober kl 10:00
Bransje(r): 4523030 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no