« Tilbake til resultatside

Krogstadøra VA-rehabilitering

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Leif Sverre Aune
Primær kontakt e-post: leif.sverre.aune@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Snillfjord
Sammendrag: Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Krokstadøra.Krokstadøra er et område regulert for formål til bolig, offentlig og forretning mm. Denne entreprisen gjelder utskifting av eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) med kummer i området. Kommunale VA-ledninger som ligger inne på private tomter blir samtidig flyttet ut til offentlig veg. Private VA-stikkledninger skiftes ut fra ny kommunal ledning i veg og til private tomtegrenser,eller fram til eksisterende kommunal VA-ledning. For 2 tomter er det foretatt noen tilpasninger etter avtale med hensyn på utskifting av private stikkledninger.Det vises for øvrig til VA-planen.
Bransje(r): 4525090 - Rørrehabilitering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 31.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no