« Tilbake til resultatside

ANSK-2874-17 Rammeavtale vektertjenester, alarmmottak og periodisk kontroll

Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen Org.nr: 874789542
Telefon: 55580000
Web: www.uib.no E-post: post@uib.no
Kontaktpunkt: +47 55582103
Primær kontakt: Jan Georg Tangenes
Primær kontakt e-post: Jan.Tangenes@uib.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: Vektertjenester. Oppdraget består i hovedsak å gjennomføre døgnkontinuerlig vakthold i og ved Universitetet sine bygg på Nygårdshøyden og Årstadvollen, med en vekter i tiden 00.00 - 24.00 og en ekstra vekter mellom kl. 18.00 - 01.00 på hverdager, samt bevegelige helligdager som faller på hverdager, samt mottak og alarmbehandling av alarmer, det vil si innbrudd-, brann-, tekniske alarmer og heisalarmer.
Bransje(r): 7460020 - Vaktselskaper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no