« Tilbake til resultatside

Utarbeiding av kravspesifikasjon og utredningsprogram med anbodsdokument, for grunnundersøking i sjø, i delområder i Årskog

Oppdragsgiver: FITJAR KOMMUNE Org.nr: 944073310
Telefon: 53458500
Web: www.fitjar.kommune.no/ E-post: fitjar@fitjar.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 53458532
Primær kontakt: Sigrid Fossum
Primær kontakt e-post: sifo@fitjar.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Fitjar
Sammendrag: Administrasjonen legg med dette ut anbod i Doffin for å få bistand frå kompetente konsulentmiljø til å utarbeide kravspesifikasjon og utredningsprogram, med anbodsdokument, for ei grunnundersøking i sjø i Fitjar kommune. Området gjeld del av Årskog Industriområde. Administrasjonen skal deretter rette anbod om grunnundersøking ut i Doffin for konkurranse. Dette basert på kravspesifikasjon og utredningsprogram. OPPDRAG Etter at Detaljregulering for Årskog Industriområde vart stadfesta i kommunestyret 22.11.2017, er det trong for å kome vidare i detaljplanlegginga i delområda. Dette for å vere i forkant og leggje til rette for interessentar som melder seg. Dette igjen for å kunne dokumentere miljø- og grunntilhøva på sjøbotnen, i samsvar med krav i reguleringsplanen. Kostnadsestimat. Oppdraget må inneha eit kostnadsestimat for Grunnundersøking innan rammene av reguleringsplanen og kunnskapsgrunnlaget frå dette oppdraget.
Bransje(r): 7420310 - Konsulenter (grunnundersøkelser og geoteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no