« Tilbake til resultatside

Totalentreprise på ombygging av Heradshuset

Oppdragsgiver: Vaksdal kommune Org.nr: 961821967
Telefon: 56594400
Web: www.vaksdal.kommune.no E-post: post@vaksdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90804129
Primær kontakt: Magne Rønning Eikeland
Primær kontakt e-post: magne.ronning.eikeland@vaksdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Vaksdal
Sammendrag: Hensikten med dette tiltaket er å oppgradere deler av Heradshuset på Dale for å tilrettelegge for dagens krav til fasiliteter. I 1. etasje skal det foretas en enkel overflateoppussing på helsestasjonen, herav maling av overflater og oppgradering av belysning, samt service på ventilasjon og varmesystemer.I 2. etasje skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg i deler av bygningen mot sørvest. Dette medfører en del himlingsarbeider. Det skal også kjerneborres i taket føringsveier for el og data til kommunestyresal i 3. etasje.I 3. etasje skal kommunestyresal og tilhørende rom på vestsiden av hovedtrappen totalrenoveres innvendig. Dette involverer også noe finsnekring. Det skal også etableres ny rømningsvei fra heradsstyresal over tak til ny utvendig rømningstrapp.Tekniske anlegg skal oppjusteres og nytt ventilasjonsanlegg skal etableres i eksisterende ventilasjonsrom på taket over deler av 2. etasje mot nord.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører | 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no