« Tilbake til resultatside

Rehabilitering Mosterøy skole

Oppdragsgiver: Rennesøy kommune Org.nr: 964979545
Telefon: 51720200
Web: www.rennesoy.kommune.no/ E-post: post@rennesoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51720294
Primær kontakt: Jarleiv Sørbø
Primær kontakt e-post: jarleiv.sorbo@rennesoy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Rennesøy kommune skal gjennomføre en rehabilitering av Mastrahallen & Mosterøy skole. Arbeidet vil inkludere tekniske (elektro, rør og ventilasjon) og bygningsmessige arbeider, samt rivningsarbeider, maler og gulvleggerarbeider, alle innvendige arbeider.Tekniske arbeider vil størsteparten bestå av utskifting ventilasjons anlegg, belysning til LED og ny varmepumpe luft / vann inkl. radiatorer..Bygningsmessige arbeider vil være etter isolering yttervegger, etablering av ny systemhimling og ny kjøkken innredning heimkunnskap.Egen krav og funksjonsbeskrivelse ligger vedlagt i tilbudsforespørsel alle fag.Det vil bli etablert egen riggplass i umiddelbar nærhet for prosjektet.Riggplan ligger vedlagt i tilbudsforespørsel.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no