« Tilbake til resultatside

K590 Ny hall Elvebakken- reguleringsplan og geoteknisk undersøkelse

Oppdragsgiver: Alta kommune Org.nr: 944588132
Telefon: 78455000
Web: www.alta.kommune.no E-post: postmottak@alta.kommune.no
Primær kontakt: Kathrine Suhr
Primær kontakt e-post: Kathrine.Suhr@alta.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Sammendrag: Alta kommune skal bygge ny dobbelthall ved Elvebakken skole med en turnhall og en flerbrukshall med tilhørende fasiliteter. I denne anskaffelsen forespørres pris på å utarbeide reguleringsplan og geoteknisk undersøkelse.
Bransje(r): 7420311 - Rådgivende ingeniører (geoteknikk og ing.geologi) | 7420310 - Konsulenter (grunnundersøkelser og geoteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no