« Tilbake til resultatside

Totalentreprise på ny taktekking/reparasjon av Hjelteryggen skule

Oppdragsgiver: Fjell kommune Org.nr: 951996777
Telefon: 55096000
Web: www.fjell.kommune.no/ E-post: postmottak@fjell.kommune.no
Primær kontakt: Øyvind Aasen
Primær kontakt e-post: oyvind.aasen@fjell.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Fjell
Sammendrag: Hjelteryggen skule blei oppført i 1988. Oppdragsgjevar ønskjer pris på riving, reparasjon og tekking med ny takstein på store deler av taket på skulen.Tiltak er omhandla i oppdragsgivar sin kravspesifikasjon i konkurransegrunnlaget del 2, der  der det vert skildra nærare kva slags element som skal fornyast og prisast i tilbodet.Byggjet er ein barneskule med ei spesialavdeling. Skulen må oppretthalde normal drift under utbetring av tak, og takutbetring må derfor planleggjast med tanke på dette. Konsekvensar  av dette skal være inkludert og prisa i tilbodet.Prosjektet utføres som en totalentreprise (NS 8407).
Bransje(r): 4522901 - Taktekking
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no