« Tilbake til resultatside

Rådgjevar/konsulenttenster til utabreiding av tilbodsgrunnlag og byggeledelse - Landstaumanlegg

Oppdragsgiver: Flora kommune Org.nr: 935473578
Telefon: 57756000
Web: www.flora.kommune.no/ E-post: postmottak@flora.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41534935
Primær kontakt: Arve Klokk
Primær kontakt e-post: arve.klokk@flora.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Sammendrag: Flora Hamn KF innbyr til konkurranse der interesserte tilbydarar med naudsynte kvalifikasjonar er invitert til å kome med tilbod på rådgjevarteneste/konsulenttenester, samt byggeledelse for to landstrømsprosjekt.Eit Fugleskjærkaia og eit på Botnaneset, Flora kommune.Formålet med konkurransen er å få engasjert konsulent/rådgjevar for utarbeiding av tilbodsgrunnlag for totalentreprise for 2 landstraumanlegg., samt byggeledelse for dei same prosjekta.Meir detaljer kjem fram i del 1 og 2 av konkuransegrunnlaget med alle vedlegg.Det vert halde tilbodssynfaring måndag den 07.11.2019 kl. 13.00. Frammøte på Fugleskjærkaia i Florø.
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no