« Tilbake til resultatside

Rammeavtale for geoteknikk

Oppdragsgiver: Gloppen kommune Org.nr: 964969124
Telefon: 57883800
Web: www.gloppen.kommune.no/ E-post: post@gloppen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45226186
Primær kontakt: Torbjørn Brandsæter
Primær kontakt e-post: Torbjorn.Brandseter@gloppen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Gloppen
Sammendrag: Formålet med anskaffingaGloppen kommune ønskjer å inngå rammeavtale med ett eller to firma for geotoekniske undersøkingar og geoteknisk rådgjeving. Rammeavtalen skal ha varighet på fire år med opsjon på forlenging i ytligare fire år (4+2+2).Oppdragets omfangKommunen har i hovudsak behov for bistand til ulike skredfarevurderingar i samband med utarbeiding av kommuneplan og kommunale reguleringsplaner, men rammeavtalen omfattar alle plan- og prosjekteringsfasar kor det er nødvendig med geoteknisk undersøking og geologisk rådgjeving. Rammeavtalen skal og omfatte skredfagleg bistand ved akutte hendingar.
Bransje(r): 7420311 - Rådgivende ingeniører (geoteknikk og ing.geologi) | 7420310 - Konsulenter (grunnundersøkelser og geoteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no