« Tilbake til resultatside

Byggeleder og SHA-koordinator - Åpning av Stangelandsåna (VVA)

Oppdragsgiver: Sandnes kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51336215
Primær kontakt: Steven Mellum
Primær kontakt e-post: Steven.mellum@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Oppdragsgiver har behov for å inngå en tjenesteavtale etter NS 8403 for byggeleder og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) av prosjektet for åpning av Stangelandsåna.Prosjektet omhandler opparbeidelse av VVA i nærhet til krysset Jærveien/St. Olavs gate.Leverandør skal tilby to (2) ressurser, én byggeleder og én SHA-koordinator (KU).Oppstart er ved kontraktsignering og prosjektet er ventet ferdigstilt innen sommeren 2022.Oppstart på anleggsplass er estimert til oktober 2020.Teamet skal rapportere til Odd Arne Vagle. Odd Arne Vagle blir også kontaktpunkt for avtalen.
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no