« Tilbake til resultatside

Analyser av vannprøver fra kalkede innsjøer i Agder 2021-2023

Oppdragsgiver: Statsforvalteren i Agder Org.nr: 974762994
Telefon: 37017500
Web: www.fylkesmannen.no/agder/ E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Kontaktpunkt: +47 237017533
Primær kontakt: Fredrik Gustavsen
Primær kontakt e-post: frgus@statsforvalteren.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det skal analyseres vannprøver fra kalkede innsjøer i Agder i perioden 2021 til og med 2023. Resultatene gir miljøforvaltningen viktig kunnskap om måloppnåelsen for kalkingsvirksomheten i fylket.
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere | 2924061 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, produksjon
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.02.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no