Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

desember 2019
NOK4.990

Risiko og risikostyring i ISO standarder

9. desember 2019
Veritas-senteret, Veritasveien 1, Høvik, 1363 Norway + Google Map
SISTE DNV

I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner. De nye ISO standardene inkluderer nå organisasjonens behov for risikostyring for å oppnå bedriftenes hensikt og mål. I ledelseslitteratur og organisasjoner omtales risikostyring som begrep og metode stadig oftere innen et økende antall områder (finansiell, miljø, helse og omdømme- risiko).  I en mer sammensatt og global verden…

Les mer »
NOK4.990

Introduksjonskurs ISO27001 – Informasjonssikkerhet

9. desember 2019
Veritas-senteret, Veritasveien 1, Høvik, 1363 Norway + Google Map
SISTE DNV

Kurset vil gi et solid fundament for videre praktisk arbeid med forberedelsene til sertifisering, eller innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet.   Kurset gir en innføring i informasjonssikkerhetsstandarden ISO27001 siste versjon fra 2013.  Det er en sertifiserbar standard som gir virksomheter mulighet til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. Viktig elementer i standarden gjennomgås og diskuteres for å tydeliggjøre krav og forventninger ved en eventuell sertifisering. Kurset egner seg for de som enten er…

Les mer »
NOK4.990

ISO 9001:2015 kvalitetsledelse

9. desember 2019
DNV GL Tromsø, Tromsø, + Google Map
SISTE DNV

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for ledelsessystem for kvalitet, ISO 9001:2015. Målgruppe Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i denne standarden, hvordan den implementeres og understøtter bedriftens daglige drift. Det er ingen krav til forkunnskaper. Innhold Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden.…

Les mer »
februar 2020
NOK14.600-NOK19.500

A1.2 Kvalitetsledelse (Quality Management)

3. februar @ 08:30 - 7. februar @ 16:30
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset går noe bredere i kvalitetsfaget enn ISO 9001 alene for å gi deg dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter. Det forventes forkunnskaper i ISO 9001. Det vil i kurset bli benyttet et case der en jobber seg gjennom ulike krav relatert til ledelse og kvalitetsfaget. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring og tillit i markedet. Pensum i kurset er godkjent for sertifisering til Kvalitetsleder.

Les mer »
NOK15.990

Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

11. februar - 12. februar
Kiwa Teknologisk Institutt, Kabelgaten 2, Oslo, 0580 Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs skal du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem. Les mer>>

Les mer »
NOK3.600-NOK4.800

A1.2a ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse

12. februar @ 09:00 - 16:00
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Passer både som oppfriskingskurs og for deg som ønsker en rask gjennomgåelse av ledelsesstandarden og innføring i kvalitetsledelse. Godkjent oppdateringsdag resertifisering Kvalitet (QM), Revisjon (QA/QLA)

Les mer »
NOK3.600-NOK4.800

A3.4b ISO Risk Management – standarder og teknikker (1d)

12. februar @ 09:00 - 16:00
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Styringssystem for risiko og de viktigste verktøy. Bli kjent med endringeen i ISO 31000:2018 og anvendelse av teknikker. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med fremtidens modeller for risikostyring. Også med krav iht GDPR. Godkjent oppdateringsdag resertifisering risikoleder – Risk Manager

Les mer »
NOK3.600-NOK4.800

A3.4b ISO Risk Management – standarder og teknikker (1d)

13. februar @ 09:00 - 14. februar @ 16:00
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Styringssystem for risiko og de viktigste verktøy. Bli kjent med endringeen i ISO 31000:2018 og anvendelse av teknikker. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med fremtidens modeller for risikostyring. Også med krav iht GDPR. Godkjent oppdateringsdag resertifisering risikoleder – Risk Manager

Les mer »
NOK7.100-NOK9.450

A2.2 Revisjon, Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011

13. februar @ 09:00 - 14. februar @ 16:00
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Innføring i prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder iht ISO 19011, vil gi deg økt trygghet i rollen som revisor, interne eller eksterne revisjoner. Hvordan planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte. Kombinasjon av forelesning og gruppearbeid.

Les mer »
NOK8.990

Internrevisjon

18. februar - 19. februar
Kiwa Teknologisk Institutt Stavanger, Forusparken 22, Stavanger, 4031 Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.   Les mer>>

Les mer »
+ Export Events