Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Benchmarking for europeiske akkrediteringsorganer

Nyheter

Publisert 23.01.2020 08:16 av Inger Cecilie Laake

Møtet ble arrangert av Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) og er en del av et prosjekt som er initiert av BAM og det tyske akkrediteringsorganet DAkkS. Formålet med prosjektet er å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Fokusområder er akkrediteringsprosessen og ressursbruk, kostnader, kommunikasjon, grad av digitalisering, målstyring og framgangsmåter ved etablering av nye akkrediteringsområder.

Les mer>>