Logo-dovre-for-nyheter-klx

Dovre Sertifisering AS med anbefaling

Nyheter

  • Identifisere organisatoriske gap som må tas opp for å oppfylle nye krav
  • Utvikle en implementeringsplan
  • Gi opplæring og bevissthet for alle parter som har en påvirkning på effektiviteten av organisasjonen
  • Oppdatere eksisterende kvalitetsstyringssystem for å oppfylle de reviderte kravene og angi verifisering av effektivitet
  • Kommunisere med sertifiseringsorganet for overgangsordninger

Mer informasjon finner du her