kjemikalier

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

Nyheter

Flere farlige kjemikalier er feilmerket og hele en av fem av dem er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai.

Miljødirektoratets landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter ble gjennomført i mai.

I følge Miljødirektoratet var nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker kontrollert.

– Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans.

Årlig kontrollaksjon

Miljødirektoratet informerer videre at tema for årets butikkaksjon var merking av farlige kjemikalier som selges til forbrukere. I tillegg ble barnesikker lukking, advarselsmerking for blinde og svaksynte, og ulovlig salg av giftige og svært giftige kjemikalier kontrollert.

Aksjonen omfattet også kontroll med biocidprodukter som selges til forbrukere.

Biocidproduktene som ble kontrollert var myggmidler for å smøre eller spraye på huden, og musegift. Det ble kontrollert om disse inneholdt lovlige aktive stoffer og om produktene er godkjent av Miljødirektoratet.

Les hele saken her