Mangfoldsledelse

Nå blir standarden for risikostyring, ISO 31000, enklere og tydeligere

NyheterLegg igjen en kommentar

I følge Standard.no skal ISO 31000 Risikostyring – Retningslinjer hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor. Standarden inneholder veiledning om prinsipper og nødvendig rammeverk for god risikostyring og retningslinjer for risikostyringsprosessen. I revisjonen har det vært viktig å finne den rette balansen mellom å gi tilstrekkelig detaljert veiledning om risikostyring og å skrive en lærebok.

 

Her kan du lese mer

Legg igjen en kommentar