Global Opportunity Report

Global Opportunity Report 2018

Nyheter

Ti nye markeder som gir muligheter for å nå FNs bærekraftsmål i 2030

 

Global Opportunity Report: Vi må øke innsatsen!

 

Global Opportunity Report fra DNV GL, Sustainia og FNs Global Compact: I følge rapporten kreves det større innsats for å oppfylle 4 nevnte av de i alt 17 bærekrafts-målene innen 2030. Målene som tas opp i rapporten er mål 10: mindre ulikhet, mål 12: ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13: stoppe klimaendringene og mål 14: liv under vann.

  • Global Opportunity Report 2018 peker på fire av FNs bærekraftsmål (Mål 10 Ulikheter, 12 Forbruk, 13 Klima og 14 Hav) som ikke vil være oppfylt innen 2030 uten ekstraordinær innsats
  • Rapporten inneholder 10 nye forretningsmuligheter som vil kunne gi fremdrift for å nå disse fire målene.
  • Årets Global Opportunity Report og de tilsvarende rapportene fra 2015, 2016 og 2017 viser til sammen markedspotensialet for alle de 17 bærekraftsmålene.

Den løsningsorienterte rapporten viser frem ti nye markeder som kan bidra til at arbeidet med disse målene kommer på riktig spor. Rapporten tar blant annet for seg blockchain baserte eiendomsrettigheter innenfor mål 10 og energieffektiv kjøling innenfor mål 13.

Så langt har Global Opportunity Rapportene (den første kom i 2015) beskrevet 55 markeder der man kan finne forretningsmuligheter innenfor alle de 17 bærekraftsmålene. De største mulighetene ligger i skjæringspunktet mellom de tradisjonelle markedene, der det er behov for samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt.

For å legge til rette for dette lanserte partnerne som står bak rapporten, i fjor Global Opportunity Explorer, som er et åpent møtested for innovasjon, hvor man finner både markeder og løsninger som støtter opp under bærekraftsmålene.

Lise Kingo, administrerende direktør i FNs Global Compact sier: «Vi lever i en verden som har behov for raske endringer, og det er bedriftene som leder an på veien mot de forandringene vi har foran oss. Gjennom utvikling av nyskapende teknologi og viktige partnerskap kan næringslivet bidra med ressurser og kreativitet som vi trenger for å skape den verdenen vi ønsker oss. Denne fjerde utgaven av Global Opportunity Report tar opp utfordringer som påvirker alle mennesker i verden, og den viser hvordan bedrifter overalt kan gå inn i nye markeder og finne løsninger på de største utfordringene i vår tid.»

Global Opportunity Explorer ble til ut fra overbevisningen om at bærekraftsmålene legger grunnlag for mange forretningsmuligheter som vil være av stor verdi for bedriftene, samfunnet og miljøet.  Målet er å vise frem de beste løsningene og markedene som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene, og legge til rette for samarbeid mellom investorer, bedrifter og gründere.

Les hele innlegget her

Her kan du lese rapporten for 2017

 

Publisert: