ISO 45001

Iso 45001, ny standard for Arbeidsmiljø, er lansert!

Nyheter

ISO 45001, standarden som overtar etter BS-OHSAS 18001, ble feiret og lansert denne uken i regi av Standard Norge.

ISO 45001

Bilde 3

ISO 45001 –  at 70 land, med Norge, nå har blitt enige om én felles standard for oppfølging av arbeidsmiljø, er bakgrunnen for arrangementet og lanseringen gjennomført av Standard Norge. Både bedrifter med internasjonal virksomhet og lokale, norske bedrifter har vist stor interesse for standarden. En av bransjene som peker seg ut er bygg og anleggsbransjen.
Ulike faktorer som endringer innen teknologi samt digitalisering har gjort at arbeidsmiljøforholdene har endret seg drastisk.
Overgangen til ny standard skjer fra 12.03.2018.
Standard for dagen var satt med et omfattende og lærerikt program gjennomført av dyktige foredragsholdere samt et dyktig panel som svarte på små og store spørsmål.
Arrangementet ga et grundig innblikk i den nye standarden og hva denne kunne bidra til.
Foredragsholdernes ulike tilnærminger til temaet var hvilke utfordringer man kunne støte på samt en langt på vei oppskrift for hvordan man skulle kunne lykkes med arbeidsmiljøarbeidet.

 

bilde 12

Foredragsholderne var:

• Roger Haga Heimli, andre nestleder i LO
• Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
• Sigrid Hansen-Tangen, direktør HMSK og samfunnsansvar i Nye Veier
• Berit Bakke, avdelingsdirektør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
• Guri Kjørven, prosjektleder i Standard Norge
• Berit Sørset, komitéleder og fagsjef i Norsk Industri
• Kristin Hurum, HR- og kvalitetsdirektør i Cermaq
• Sigve Knudsen, direktør for juss- og rammevilkår i Petroleumstilsynet
• Johan Peter Johansen, KIWA sertifisering

 

bilde 18

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø og i følge Standard Norge tar standarden blant annet for seg disse temaene:

• identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeidsmiljøet
• risikovurderinger
• politikk og mål for arbeidsmiljø
• bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids¬miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
• ressursbehov
• planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

 

Standarden vil også stille krav til kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter innen dette.

 
Kvalex takker for et lærerikt arrangement! Uansett sertifisert eller ikke, -standarden bør etterleves!