Akkrediteringsdagen 2018

ISO 9001 og 14001 gammel utgave vil være ugyldig i løpet av 2018

Nyheter

ISO 9001 og 14001 gammel utgave vil utgå i 2018

ISO 9001 og 14001 sertifikater som ikke er konvertert til ny utgave innen 14. september 2018 blir derfor å anses som ugyldige.

ISO 9001 og 14001 vil kunne konverteres til ny utgave av flere ulike sertifiseringsorganer

I følge Norsk Akkreditering var det ett år igjen til alle sertifikatene skulle være konvertert 15. september 2017.

Flere sertifiseringsorganer står klare for å konvertere til nye utgave og under finner du oversikten.

Se oversikt her

Les mer om konvertering til ny standard her

 

I følge Standard.no vil den nye utgaven av ISO 9001 for kvalitetsledelse innebære flere endringer som:

  • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
  • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Bruk av risikovurderinger under planlegging
  • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
  • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)
  • Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen
  • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som for  eksempel miljøstandarden ISO 14001)

Ønsker du mer informasjon om sertifisering og akkreditering?