nasjonalt kraftsenter

Styrker kraftsenter for kunstig intelligens

Nyheter

Styrker kraftsenter for kunstig intelligens: Norge har alle muligheter til å være et foregangsland innenfor kunstig intelligens (AI), men vi trenger ressurser og samarbeid for å ikke sakke akterut.

For å styrke den nasjonale innsatsen på kunstig intelligens inviterer Telenor, NTNU og SINTEF norsk næringsliv og forskning inn som partnere i Norwegian Open AI Lab. I første omgang vil DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen inngå som partnere.

Norwegian Open AI Lab skal bidra til at det utvikles løsninger som er spesielt rettet mot partnernes virksomhetsområder, og der hvor Norge ellers kan ta internasjonale posisjoner. Norge har nasjonale fortrinn med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft, kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. En kraftsamling på kunstig intelligens er sentral for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet. Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet.

Utvider AI-laben
Norwegian Open AI Lab er en utvidelse av den tidligere Telenor-NTNU AI-Lab ved NTNU i Trondheim. Dette initiativet bygger videre på en flerårig satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens/maskinlæring og stordata. Det var under Arendalsuka i 2016 Telenor, NTNU og SINTEF lanserte dette felles initiativet for å fremme entreprenørskap og norsk kompetansebygging for kunstig intelligens. Senteret vil samarbeide bredt med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og har som målsetting å bli et nasjonalt senter for forskning og utvikling av kunstig intelligens med internasjonal anerkjennelse.

Norwegian Open AI Lab skal ikke bare gi undervisning i og drive verdensledende forskning på kunstig intelligens og analyse av stordata. Laboratoriet skal også utvikle ny teknologi og nye tjenester innenfor de samme områdene.  Partnerne i Norwegian Open AI Lab bidrar med midler, kompetanse og data, og vil dermed styrke samarbeidet på tvers av industrisektorer. Felles for alle partnerne er at de allerede bidrar med betydelige ressurser til forskning innen kunstig intelligens og stordata ved NTNU.

Les hele nyheten her