Kvalitetsdagene 2019

Kvalitet & Risikodagene 6.-7.juni 2019

Nyheter

bilde-3-kvalitet-og-risikodagene-2019

Foto: TPau / KRN

Årets tema for konferansen var “Fagpilarer for fremtiden”.

Foredragsholderne var som vanlig dyktige og representerte en svært variert bakgrunn og hadde ulike innfallsvinkler til temaet.

 

Her er noen av årets foredragsholdere:

 

FOREDRAG dag 1

2019-06-06 The future of Quality is here_Dr Paulo Sampaio

2019-06-06 Risk Management Pillars_Dr Jan Emblemsvåg

Retorikk v/ Marie Louise Tank

2019-06-06 Fremtidens risikostytring RM1.0 og RM2.0_J M Pedersen og Mazhar Ahmad

2019-06-06 Kvalitetssikring av prosjekt – Nye Veier E18 TV-A_Tanja Erichsen

Kvalitet & Risk i kommunene (kommer) – tema 1-4

TEMALEDERE Erfaringsoverføring – stand 1-6 – diskuter dine faglige utforedringer

Kraften i prinsippene – John Skaar, UiA  (kommer)

 

FOREDRAG dag 2

2019-06-07 The bicycle of Quality – Patrick MONGILLON

Målinger og forbedringer v/Finn Kårhus  (kommer)

Erfaringer med ISO 9001:2015 ..v/ Dr Annie Koubek  (kommer)

2019-06-07 KR-dagene_Japanese quality management -Sidsel W Storaas

2019-06-07 Nokas – Risiko ved anskaffelser _M Saeboe

2019-06-07 Risikomodenhet v04 O-M Kjorstad _ Ayse Nordal

2019-06-07_KR-dagene_Trussel-og saarbarhetsvurderinger _Rune Soerra

Kvalitet og risk ledelse i ARC seilasen v/ Hallstein Mørk

 

Bilde-2-kvalitet-og-risikodagene-2019
Foto: TPau / KRN

 

Kvalex var som tidligere år representert med stand og hadde gleden av å treffe både nye og eksisterende samarbeidspartnere.

 

Her kan du lese om fjorårets arrangement