ny sikkerhetslov

Mangfoldsledelse – nå er den nye standarden her

Nyheter

Mangfoldsledelse – den nye standarden er lansert.

Standard Norge hadde med seg en aldri så liten verdensnyhet på Arendalsuka: Verdens første standard for mangfoldsledelse. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt.

Rundt 180 mennesker møtte opp under lanseringen av den nye norske standarden for mangfoldsledelse på Arendalsuka. Under arrangementet, som var et samarbeid mellom Standard Norge, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Seema, overrakte administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, den ferske standarden til statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristin Holm Jensen, som lovte å ta den videre i sitt og departementets arbeid på området.

Debatt

Loveleen Brenna fra Seema, som har ledet standardiseringsarbeidet, presenterte standarden og hvordan den helt konkret kan bidra til verdiskapning.

Debatten knyttet til arrangementet ble ledet av Jørgen Hyvang. For øvrig bidro: Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre (medlem av arbeids- og sosialkomiteen), Inger Lise Blyverket (direktør for avdelingen Politikk og forhandlinger, Virke), Pia Walle (rekrutteringsleder, IKEA), Elin Ørjasæter (førstelektor og samfunnsdebattant), Kristin Holm Jensen (statssekretær i kunnskapsdepartementet) og Helga Aune (direktør PWC).

 

Verdensnyhet

En standard for mangfoldsledelse er en aldri så liten verdensnyhet. Det finnes ingen tilsvarende standard, verken i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO eller i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt. Kanskje vil standarden på sikt kunne danne grunnlaget for en ny internasjonal standard på området? Standarden, som har fått tittelen NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold – Krav, er bygget opp på samme måte som ISO sine ledelsessystemstandarder og kan enkelt integreres i et ledelsessystem som allerede baserer seg på standarder som ISO 9001 for kvalitetISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.

 

Les mer om standarden her