NYHETER-LOGO-STANDARD-NORGE

Standard for et aldersinkluderende arbeidsliv

Nyheter

Du kan påvirke standarden for et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk

En ny internasjonal standard for aldersinkluderende arbeidsliv og veiledning om en god seniorpolitikk, er under utvikling. Norske eksperter deltar i dette arbeidet.

– Denne standarden vil få stor nytte og betydning for et inkluderende arbeidsliv. Denne standarden har godt faglig innhold, god struktur og gode praktiske eksempler som vil gjøre den lett å bruke og relevant for alle typer virksomheter, sier Standard Norges prosjektleder Merete H. Murvold.

Hvorfor er det viktig med et aldersinkluderende arbeidsliv og en god seniorpolitikk?

Organisasjoner som klarer å bygge og vedlikeholde en aldersinkluderende arbeidsplass er dagens og morgendagens vinnere. Og fordelene er mange. Det å ha eldre kolleger som står lenger i jobb er lønnsomt for bedriften. Blant annet gjennom:

 • lavere sykefravær, turnover og kostnader for rekruttering av nye medarbeidere
 • synergier gjennom å blande nyansatte og erfarne kolleger som igjen bidrar til innovasjon og økt lønnsomhet
 • folk liker bedrifter som tar vare på folk!

Bakgrunn og nærmere om innholdet i standarden

Mange bedrifter har karrieremodeller som bidrar til engasjement på tvers av generasjoner. Proaktive bedrifter har etablert gode ordninger og nye roller som skal bidra til at folk står lenger i jobb. Vinnerne opplever at dette bidrar til

 • Styrket omdømme
 • balanserte arbeidsplasser
 • motiverte medarbeidere
 • økt produktivitet
 • deling av kompetanse og erfaring på tvers i organisasjonen

Noen fakta

Tittel på standarden:

 • ISO CD 23617 Ageing societies – guidelines for an age inclusive workforce
 • Forslag til norsk tittel:
  Aldersinkluderende samfunn – Veiledning for et aldersinkluderende arbeidsliv

 

Les mer>>