Standard Norge ekspanderer

Standard Norge ekspanderer

Nyheter

Standard Norge ekspanderer

Tekst: Standard Norge

Sterke trender knyttet til blant annet digitalisering, automatisering, bransjeglidning og klima- og miljøutfordringer gir nye muligheter, og sammen med datterselskapene Standard Online og Standard Digital har organisasjonen valgt en ny og ekspansiv strategi fra 2019.

Nye standarder, produkter og tjenester skal utvikles i tråd med nye behov i markedet, og for å sikre fortsatt vekst skal Standard Norge engasjere flere og bredere.

Økt verdi til flere kunder

Målet er at konsernet Standard Norge skal være en totalleverandør for både nåværende og framtidige behov innenfor standardisering. Som et «Standardiseringens hus» skal virksomheten bidra til økt verdiskapning og et tryggere, enklere og mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Til det trengs det blant annet flere nye medarbeidere.

– Den nye strategien vår er drevet av et tydelig behov og et sterkt ønske om å levere økt verdi til det store spekteret av kunder og interessenter. Vi skal rett og slett levere flere og bedre produkter og tjenester til mangfoldet i norsk samfunns- og næringsliv, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Fra standardisering til rådgivning

Konsernet skal dekke hele verdikjeden fra selve standardiseringsprosessen til salg, kurs og rådgivning i bruk av standarder. Det vil også bli mulig for flere og flere kunder å integrere krav i standarder i bedriftsinterne systemer og egen programvare.

– Gjennom digitalisering og kundeorienterte nye produkter og tjenester, skal vi hjelpe våre kunder til å utnytte verdien som ligger i standardene maksimalt, enten de representerer et stort internasjonalt konsern eller en mindre lokal virksomhet, sier Harald Hesselroth, administrerende direktør i Standard Online AS, standardiseringens salgsselskap.

Konsernets nyeste tilskudd, Standards Digital, har utviklet seg til å bli en programvareleverandør for standardiseringen og skal være en spydspiss i digitaliseringsarbeidet.

Selskapet som ble etablert i 2018, teller nå 14 ansatte og leverer også tjenester til andre lands standardiseringsorganisasjoner.

– Vi ønsker å øke den digitale innovasjonen i standardiseringsarbeidet gjennom bruk av nye verktøy og tilby standardinnhold på nye formater i samarbeid med kundene, påpeker Hans Arne Rykkelid, administrerende direktør i Standards Digital AS.

Skal realisere visjoner

Hoveddrivkraften til Standard Norge er å skape økt kundeverdi og få andre til å lykkes gjennom bruk av standarder. Det er bakgrunnen for valget av en ny visjon for framtiden: Vi realiserer visjoner.

Les mer