nasjonalt kraftsenter

Teknologi revolusjonerer energimiksen, men trenger tverrpolitisk drahjelp om vi skal nå klimamålene

NyheterLegg igjen en kommentar

DNV GL: Høvik, 11. september 2019 – Nesten halvparten av energibehovet vårt vil være dekket av fornybar energi innen 2050. Fallende teknologikostnader og markedskrefter driver overgangen, men uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen. Dette er noen av funnene i den tredje utgaven av DNV GLs Energy Transition Outlook (ETO).

 

  • Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden
  • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind
  • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028

Besøk ETO2019 nettstedet.

Selv om endringene i energisystemene går raskt, ligger vi ikke an til å nå målene fastsatt i Paris-avtalen. CO2-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Teknologiene som kreves for å forhindre en slik framtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet de krever det en storstilt tverrpolitisk satsning. Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag. DNV GL har foreslått ti tiltak som kan iverksettes for å begrense den globale oppvarmingen. Disse inkluderer blant annet:

  • USD 1.5 billioner i årlige investeringer globalt i videre utviding og forsterkning av energinettet
  • 8-ganger økning i fornybar energiproduksjon innen 2030
  • En 50-ganger-økning i produksjon av batterier for de 50 millioner elektriske kjøretøyene som trengs per år innen 2030

 

Les mer>>

 

Energy Transition Outlook 2019

Legg igjen en kommentar