Nemko flytter

IEC 1906 Award er tildelt Terje Ulsrud i Nemko

Nyheter

IEC 1906 Award Verdens største standardiseringsorgan for elektroteknikk, International Electrotechnical Comission (IEC), har tildelt IEC 1906 Award til Terje Ulsrud i Nemko.

IEC 1906 Award er en anerkjennelse av Ulsruds høye kompetanse og innsats innenfor elektroteknisk standardisering.

IEC har god tradisjon for å anerkjenne medlemmenes innsats. En av prisene de deler ut er IEC 1906 Award og prisen har tatt navn etter IECs stiftelsesår.  IEC 1906 Award blir delt ut til medlemmer over hele verden som har gitt et spesielt godt bidrag i et prosjekt eller annet arbeid som markant har bidratt til å ta IECs arbeid framover.

En av de som nylig har blitt tildelt denne prisen er Terje Ulsrud fra Nemko. Ulsrud mottok prisen for sitt langvarige og gode bidrag i komiteen TC 61, som arbeider med sikkerhet innenfor husholdningsprodukter. Prisen ble delt ut av administrerende direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite. NEK er det norske medlemmet i IEC.

“Terje Ulsrud har gjennom mange år gitt et sterkt bidrag i arbeidet i TC 61 og dette er en veldig fortjent tildeling” sier Leif T. Aanensen.
“Dette er ikke bare en annerkjennelse av Terje Ulsrud, men viser også den store kompetansen som bor i NEMKO og det norske elektrotekniske miljøet. At Terje Ulsrud vinner denne prisen er en inspirasjon for alle som arbeider med elektroteknisk standardisering i Norge.”

 

Les mer om prisen her