Bilde-forsiden-klx-kvalitetsdag-2019

Verdens Kvalitetsdag 2019 med kvalitet!

Nyheter

Bilde 2

Kvalitet og Risiko Norge:

Bærekraft har de siste årene vokst frem som et sentralt begrep for utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Med en spe begynnelsen i 1987 skjer dette nå på alle områder, og stadig mere globalt. Det forplanter seg til alle deler av samfunnsutviklingen i forvaltningen og i næringslivet, og setter allerede agenda også for oss. Konferansen ønsket å belyse hva dette betyr for arbeidet med Kvalitet og Risikostyring.

 

Foredrag på konferansen:

  • “Ansvar – alles eller ingens”

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, erfaringer som politiker og politisk rådgiver.

Professor dr.philos. i statsvitenskap, UiO, på feltet internasjonal politikk og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole.

 

  • “Hva betyr FNs bærekraftsmål for Norge og norsk arbeidsliv? Hvordan kan vi gripe mulighetene?”

Nina Hanssen, Jornalist i LO Media, forbundsleder i APF  og forfatter

Nina Hanssen jobber i dag som journalist i LO Media og er forbundsleder i Arbeiderbevegelsens presseforbund (APF).

 

  • «Risiko, cybersikkerhet og bærekraft» 

Roar Thon, Fagdirektør Sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

 

  • “Bærekraft og kvalitet” – og Gjensidige sine ambisjoner og synspunkter om bærekraft

Bente Sverdrup, Direktør Bærekraft, Gjensidige

 

  • “Bærekraft – et viktig perspektiv i kvalitet og risikoledelse”

Bærekraft blir stadig mer integrert i bedrifters kjerneaktiviteter. Dette gjelder også hvordan man tilnærmer seg kvalitet og risiko. Forståelse for hvordan bedrifter påvirker miljø og samfunn er en viktig del av dette.

Sidsela Nyebak – VP Head of Corporate Responsibility and Sustainability Statkraft DF

 

  • “Risikostyring og drikkevannskilder”

Bård Espelid, Varaordfører, Askøy kommune

 

  • “Miljøsatsning og pilotprosjekter” 

Om Undervisningsbyggs helhetlig tilnærming til mål- og resultatstyring, risikostyring, miljø- og energistyring

Ayse Nordal, Senior rådgiver for strategisk planlegging og risikostyring ved UBF, Undervisningsbygg Oslo KF.

 

  • “Miljøsatsing og pilotprosjekter”

En helhetlig tilnærming til miljø-og energistrategi, om miljøsatsing og pilotprosjekter i Undervisningsbygg, Oslo kommune

Magnhild Kallhovd er teknisk rådgiver i Undervisningsbygg.

 

  • “Lufthavnsikkerhet, det menneskelige aspektet”

– det er ikke ønsket å koble forståelsen av lufthavn-sikkerhet til maskiner og verktøy, men til behandling av mennesker

Dorothy Billett, Direktør for Securitas Aviation

 

  • “TEAL organisasjoner” 

Evolusjonerende organisasjonsmodell som utfordrer alle rådene paragimer og gir ledere og medarbeiderne handlingsrom for å nå formålet, skape selvledende team og skape helhet på arbeidsplassen.

Sidsel Winther Storaas,  siv.ing., tilhører kategorien«Exceptional Quality Leader» og er kursleder KRN Academy

 

“Bærekraftig utvikling, eller avvikling”

Cecilie Laeskogen, daglig leder Sundvolden Hotel

 

Se presentasjonene her

 

Kvalex gratulerer Årets kvalitetsleder 2019

som ble Karin Elisabeth Kvernberg, siv.ing. Kvalitets- og HMS sjef i AM Nutrition AS

Bilde 7

 

Her kan du lese mer om årets arrangement

 

Her kan du lese om fjorårets arrangement