NSB

Sørge for efferktiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods. Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og øvrige nordiske land samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med. Selskapet kan drive virksomhet i øvrige nordiske land i den grad det bidrar til å styrke selskapets konkurranseevne på det norske markedet og/eller bidrar til å styrke selskapets evne til å løse de samfunnsmessige oppgavene som begrunner statens eierskap.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Børstads Transport AS

74 83 40 00 Sutterøyg. 14, 7502 Stjørdal


Norsk Spesialolje AS

69 27 82 20 Slemdalsv. 70A, 0370 Oslo
NSB

  • Telefon: 23 15 00 00
  • Besøksadresse: Schweigaards g. 23
    0191 Oslo
  • Postadresse: Postboks 1800 Sentrum
    0048 Oslo
  • Org.nr: 984661177
  • Send forespørsel