Muritunet AS

Leverer tverrfaglig spesialisert rehabilitering ,TSR som inngår i Helseregionen sitt "sørge for ansvar". Arbeider etter avtaler med Helse Midt-Norge. Muritunet AS har etablert Dagtilbud og Poliklinikk på Moa, Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund. Direkte tlf. resepsjon 70 25 84 15
 • NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Dovre Sertifisering AS
  Virksomhet: Leveranse av private spesialiserte opptrenings- og rehabiliteringstenester som inngår I Helseregionen sitt 'sørge for ansvar'.
  Avdeling: Valldal

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Dovre Sertifisering AS
  Virksomhet: Leveranse av private spesialiserte opptrenings- og rehabiliteringstjenester, som inngår i Helseregionen sitt 'sørge for ansvar'.
 • Geir Ove Vegsund Leder adm.dir send e-post
  Viktor Valdal Leder stabs-/øk.sjef send e-post
  Heidi Toreli Sylte Leder rehabsjef send e-post
  Sveinung Vemøy Kvalitet kvalitetsleiar(QM/QLA) send e-post
 • Bransjer

  86.107 Andre helsetjenester Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Avdeling Muritunet Avd Dagtilbud/ Poliklinikk Moa

Muritunet AS

Meldingen din ble vellykket sendt!