Muritunet AS

Leverer tverrfaglig spesialisert rehabilitering(TSR), som inngår i Helseregionen sitt "sørge for ansvar". Arbeider etter avtaler med Helse Midt-Norge. Muritunet AS har døgnavdeling i Valldal, og i tillegg dagtilbud og poliklinikk på Moa, Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund. Direkte tlf. resepsjon på Moa 70 25 84 15
 • NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Dovre Sertifisering AS
  Virksomhet: Leveranse av private spesialiserte opptrenings- og rehabiliteringstenester som inngår I Helseregionen sitt 'sørge for ansvar'.
  Avdeling: Valldal

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Dovre Sertifisering AS
  Virksomhet: Leveranse av tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR)
 • Anniken Hjellbakk Hole Leder stabssjef send e-post
  Viktor Valdal Leder Økonomisjef send e-post
  Heidi Toreli Leder Konst. adm dir/rehabsjef send e-post
 • Bransjer

  86.107
  Andre helsetjenester
  Attførings- og rehabiliteringsinstitusjoner
  Tverrfaglig spesialisert rehabilitering

 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Avdeling Muritunet Avd Dagtilbud/ Poliklinikk Moa

Muritunet AS

Meldingen din ble vellykket sendt!