Børstads Transport AS

Selskapet driver innen alle typer transport, ADR-transport i bulk og stykkgods, krantransport, container og distribusjonstransport. Innsamling og behandling av farlig avfall.
 • NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Veitransport innenfor følgende områder: Tank, bulk, stykk- & partigods, distribusjon. Kranbil og containere/transport. Slamsuging (ADR) og spilloljehåndtering. Innsamling, sortering/behandling og videresending av spesialavfall, EE-avfall og annet problemavfall. Rengjøring og kontroll av tanker, samt skumfylling av utrangerte, nedgravde tanker. Organisering av total avfallshåndtering i virksomheter. Intern service/rep./vedlikehold av transportmateriell. Beredskap mot akutt forurensning.

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Veitransport innenfor følgende områder: Tank, bulk, stykk- & partigods, distribusjon. Kranbil og containere/transport. Slamsuging (ADR) og spilloljehåndtering. Innsamling, sortering/behandling og videresending av spesialavfall, EE-avfall og annet problemavfall. Rengjøring og kontroll av tanker, samt skumfylling av utrangerte, nedgravde tanker. Organisering av total avfallshåndtering i virksomheter. Intern service/rep./vedlikehold av transportmateriell. Beredskap mot akutt forurensning.
 • Per Arne Aasen Leder Daglig leder send e-post
  Knut Haugen Øvrig ledelse Avd. leder Transport/ Økonomi send e-post
  Karl Peder Bjerve Marked markedssjef send e-post
  Frode Berg Logistikk Avd leder tanktransport send e-post
  Trond Overvik Kvalitet Avd leder kvalitet og miljø send e-post
  Svein Joar Bakken Logistikk Avd leder fôrtransport send e-post
 • Bransjer

  49.410 Godstransport på vei, herunder flyttetransport Transport
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Datterselskap Transportsentralen Stjørdal A/s
  Trio-tank As
  Moderselskap Børstad As

Børstads Transport AS

Meldingen din ble vellykket sendt!