Norsk Tipping As

Selskapet er stiftet med hjemmel i § 2 i lov 21. juni 1946 nr. 2 om tipping i samband med idrettstevlinger, jfr. kgl. resolusjon av 24. oktober 1946 og 17. januar 1947. Nevnte lov er senere avløst av lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v., jfr. kgl. resolusjon av 28. august 1992. I loven om pengespill er det en rekke bestemmelser for selskapet, blant annet at loven om aksjeselskap ikke gjelder, jfr. § 3.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treffNorsk Tipping As

  • Telefon: 62 51 40 00
  • Besøksadresse: Måsåbekkv. 20
    2315 Hamar
  • Postadresse: Postboks 4414
    2325 Hamar
  • Org.nr: 925836613
  • Send forespørsel