Horisont Miljøpark Iks

Formålet med GLT-Avfall IKS er på vegne av eierkommunene å drive avfallshåndtering bestående av innsamling, transport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med myndighetenes krav. Etter anmodning fra en eller flere av kommunene kan selskapet ta på seg oppgaver som det er naturlig å utføre. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen i avfallssektoren og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. GLT-Avfall IKS kan tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning, alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, når disse driver innen avfallsrelatert virksomhet. GLT-Avfall IKS kan også påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 Grøtnes Skjåholmv. 191, 9620 Kvalsund


IRMAT AS

35 02 76 00 Kongsbergv. 411, 3684 Notodden


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Bremnes AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Produksjon AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest IKS

76 11 29 00 Ramflauget, 8416 Sortland
Horisont Miljøpark Iks

  • Telefon: 61 14 55 80
  • Besøksadresse: Dalborgmarka 100
    2827 Hunndalen
  • Postadresse: Postboks 113
    2807 Hunndalen
  • Org.nr: 966144297
  • Send forespørsel