NIVA

Instituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt med arbeidsområde innen bruk og vern av vann. På dette arbeidsområdet skal instituttet utføre forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger, samt formidle informasjon. Instituttet kan også delta med eierandeler i foretak utenfor stiftelsen, såfremt deltakelsen kan fremme eller på annen måte ha tilknytning til instituttets egne målsettinger. Arbeidet skal legges opp med langsiktige perspektiver og med vekt på tverrfaglige problemer. Instituttet skal primært dekke nasjonale behov, men skal også bidra med å belyse internasjonale vannfaglige spørsmål hvor NIVA har særlige forutsetninger. Instituttet skal bidra til medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor instituttet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Institutt for Energiteknikk

63 80 60 00 Instituttv. 18, 2007 Kjeller

Forskning, utvikling og tjenester innenfor petroleumsteknologi, MTO (Menneske-Te...

NIVA

  • Telefon: 22 18 51 00
  • Besøksadresse: Gaustadalléen 21
    0349 Oslo
  • Org.nr: 855869942
  • Send forespørsel