Kristiansand Parkeringsselskap Kf

Foretaket skal etter bystyrets anvisninger forestå drift av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, håndheve parkeringsbestemmelsene samt annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansand kommune med hjemmel i vegtrafikkloven. Foretaket skal ha ansvar for drift og vedlikehold av kommunale parkeringsanlegg utenfor offentilg vei, samt andre tiltak eller oppgaver som er eller måtte bli bestemt av bystyret. Foretaket kan også stå for drift av andre private og offentlige parkeringsanlegg og kan engasjere seg i andre tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i og utenfor kommunen.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff


Kristiansand Parkeringsselskap Kf

  • Telefon: 38 12 97 00
  • Besøksadresse: Henrik Wergelands g. 27
    4612 Kristiansand S
  • Postadresse: Postboks 417 Lund
    4604 Kristiansand S
  • Org.nr: 974780291
  • Send forespørsel