Rogaland A- Senter As

  • 51 72 90 00
På "non-profit" basis å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Rogaland A-senter AS skal drives i nært samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenestene, kommunale helse- og sosialtjenester og med kirkens øvrige diakonale virksomhet. Rogaland A-senter AS skal drive rusbehandling, og utøve sin virksomhet i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av behandlings- og kompetansesentre innen rusfeltet, herunder offentlige helseplaner. Selskapets klienter og brukere skal møte rusfaglig virksomhet, behandling og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig perspektiv der den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjon blir ivaretatt. Selskapet skal opprettholde og utvikle kvaliteten gjennom

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Rogaland A- Senter As

  • Telefon: 51 72 90 00
  • Besøksadresse: Dusavikv. 216
    4028 Stavanger
  • Postadresse: Postboks 5001 Dusavik
    4084 Stavanger
  • Org.nr: 986476695