Institutt for Energiteknikk

Forskning, utvikling og tjenester innenfor petroleumsteknologi, MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon), fornybar energi og miljøteknologi, Haldenprosjektet, radioaktive legemidler, samt grunnforskning I fysikk.
 • ISO 14001:2015

  Sertifisert av: DNV Business Assurance Norway AS
  Virksomhet: Forskning og utvikling innen fornybar energi, miljøteknologi, digitalisering, petroleumsteknologi, material og prosessteknologi, MTO (MenneskeTeknologiOrganisasjon), nukleær sikkerhet og pålitelighet samt grunnforskning i fysikk. Forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler og tjenester relatert til dette. Konsulenttjenester og elektronstrålesveising og andre sveisetjenester. Forskning og utvikling i regi av Haldenprosjektet. Håndtering av radioaktivt avfall og sikker drift av atomanleggene. Forberedelse til trygg avvikling av nukleære anlegg ved IFE.

  ISO 9001:2015

  Sertifisert av: DNV Business Assurance Norway AS
  Virksomhet: Forskning og utvikling innen fornybar energi, miljøteknologi, digitalisering, petroleumsteknologi, material og prosessteknologi, MTO (MenneskeTeknologiOrganisasjon), nukleær sikkerhet og pålitelighet samt grunnforskning i fysikk. Forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler og tjenester relatert til dette. Konsulenttjenester og elektronstrålesveising og andre sveisetjenester. Forskning og utvikling i regi av Haldenprosjektet. Håndtering av radioaktivt avfall og sikker drift av atomanleggene. Forberedelse til trygg avvikling av nukleære anlegg ved IFE.

  NS-EN ISO 3834-2:2006

  Sertifisert av: DNV Business Assurance Norway AS
  Virksomhet: Forskning og utvikling innen fornybar energi, miljøteknologi, digitalisering, petroleumsteknologi, material og prosessteknologi, MTO (MenneskeTeknologiOrganisasjon), nukleær sikkerhet og pålitelighet samt grunnforskning i fysikk. Forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler og tjenester relatert til dette. Konsulenttjenester og elektronstrålesveising og andre sveisetjenester. Forskning og utvikling i regi av Haldenprosjektet. Håndtering av radioaktivt avfall og sikker drift av atomanleggene. Forberedelse til trygg avvikling av nukleære anlegg ved IFE.
 • Nils Morten Huseby Leder adm. dir send e-post
  Atle Valseth Nestleder viseadm. dir. send e-post
  Jan Robert Kallevik Økonomi CFO send e-post
  Lars Ove Claesson IT avd. leder IKT send e-post
  Lasse Lund Adm./Org./Personal HR direktør send e-post
  Rolf Nyborg Teknisk avd. leder korrosjonsteknologi send e-post
  Silje Aspholm Hole Informasjon/Samfunn Kommunikasjonsdirektør send e-post
  Kristin Wickstrøm Produksjon Avd. leder EB Sveis- og verksted send e-post
  Brit Farstad Kvalitet kvalitetssjef send e-post
  Arve Holt Miljø forskningsdir. materialer og prosessteknologi send e-post
  Jan Verwilst Verwilst Kvalitet HMS- og kvalitetssjef send e-post
  Martin Foss Utvikling forskningsdir. strømmingsteknologi send e-post
  Ole Chr. Reistad Miljø avd. leder MIST send e-post
  Bente Tange Harbø Utvikling Sektordirektør Radiofarmasi send e-post
  Tomas Nordlander Utvikling forskningsdir. digitalesystemer send e-post
  Eivind Rykkje Hopland Miljø Miljøleder send e-post
 • Bransjer

  Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Datterselskap First Sensing As
  Hybrid Energy As
  Hystorsys As
  Ife Invest As
  Institutt for Energiteknikks Boligselskap As
  Kjeller Vindteknikk As
  New Energy Performance As
  Wirescan As

Institutt for Energiteknikk

 • Telefon: 63 80 60 00
 • Besøksadresse: Instituttv. 18
  2007 Kjeller
 • Postadresse: Postboks 40
  2027 Kjeller
 • Org.nr: 959432538
 • Send forespørsel

Øvrige sertifikater

Meldingen din ble vellykket sendt!