Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport. Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 385.000 medarbeidere over hele verden. I Norge har Siemens AS gjennom 170 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo.
 • NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Nemko AS
  Virksomhet: Administrasjon, salg, innkjøp, prosjekt, engineering og service med støttefunksjoner
  Avdeling: Smart Infrastructure PSS: Oslo, Bergen, Trondheim

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
  Avdeling: Smart Infrastructure RSS: Oslo, Trondheim

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
  Virksomhet: Produktsalg, innkjøp, anleggsledelse, idriftsettelse, service og opplæring, relatert til kraft- og automasjonssystemer og produkter innenfor skips-, olje- og gassindustri. Produktsalg, salg av prosjekter og oppdrag, ingeniørtjenester, innkjøp, prosjektledelse, anleggsledelse, konstruksjon, montasje, idriftsettelse, service og opplæring relatert til kraft- og automasjonssystemer og produkter innenfor landbasert industri
  Avdeling: Digital Industries (DI) og Large Drives Applications (LDA): Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Østfold, Porsgrunn, Mo
 • Per Mikael Gustaf Leksell Leder CEO Siemens AS send e-post
  Jürgen Lippert Økonomi CFO Siemens AS send e-post
  Synnøve Olsbø Adm./Org./Personal Head of HR Siemens AS send e-post
  Britt Gabrielsen Informasjon/Samfunn Head of Communication Siemens AS send e-post
  Emond Larssen Kvalitet Quality Manager Digital Industries and LDA send e-post
  Bjørn Bjørnsen Kvalitet QHSE Manager Smart Infrastructure RSS send e-post
  Emond Larssen Kvalitet Quality Manager Siemens AS send e-post
  Leif Andreas Ohm Risanger Kvalitet QHSE Manager Smart Infrastructure PSS send e-post
 • Bransjer

  Alarm- og signalanlegg
  Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid
  Elektrisk installasjonsmateriell
  Elektriske artikler og materiell, engros
  Elektriske tavler og skap
  Elektroentreprenører
  Elektronisk utstyr, forhandlere
  Elektroverksteder
  Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
  Produksjon av annet elektrisk utstyr
  Produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroll- tavler og paneler
  Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
  Radio- og telekommunikasjonsutstyr, agentur/engros
  Strømforsyningssystemer, engros
  Telekommunikasjon ellers
  Telekommunikasjonsutstyr
  Tjenester tilknyttet vakttjenester

Siemens AS

Meldingen din ble vellykket sendt!