Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport. Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 385.000 medarbeidere over hele verden. Siemens Energy er en av verdens største energiselskaper med en bred portefølje innen olje og gass, kraftgenerering, kraftoverføring og bærekraftig energi. I Norge har selskapet satt tydelige spor innen elektrifisering de siste årene med blant annet åpning av en batterifabrikk i Trondheim. Selskapets hovedområder i Norge er løsninger til olje og gassbransjen, kraftoverføring, subsea og vindturbiner.
 • NS-EN ISO 3834-2

  Sertifisert av: Kiwa AS

  NS-EN ISO 45001:2018

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Avdeling: Trondheim, Rubbestadneset, Ulverston, Aberdeen

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Avdeling: Trondheim, Rubbestadneset, Ulverston, Aberdeen

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Avdeling: Trondheim, Rubbestadneset, Ulverston, Aberdeen

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Elektriske og sømløse løsninger for transport av varer og personer inkl. rullende materiell, strømforsyninger, signalanlegg, samt smarte løsninger for mobilitet.

  NS-ISO 45001:2018

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Elektriske og sømløse løsninger for transport av varer og personer inkl. rullende materiell, strømforsyninger, signalanlegg, samt smarte løsninger for mobilitet.

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Elektriske og sømløse løsninger for transport av varer og personer inkl. rullende materiell, strømforsyninger, signalanlegg, samt smarte løsninger for mobilitet.

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Produktsalg, innkjøp, anleggsledelse, idriftsettelse, service og opplæring, relatert til kraft- og automasjonssystemer og produkter innenfor skips-, olje- og gassindustri. Produktsalg, salg av prosjekter og oppdrag, ingeniørtjenester, innkjøp, prosjektledelse, anleggsledelse, konstruksjon, montasje, idriftsettelse, service og opplæring relatert til kraft- og automasjonssystemer og produkter innenfor landbasert industri
  Avdeling: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Østfold, Porsgrunn, Mo, Gøteborg

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS

  NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS

  NS-ISO 45001:2018

  Sertifisert av: Kiwa AS
 • Bjørn Einar Brath Leder Vice President, Siemens Energy AS send e-post
  Inger Turid Risnes Økonomi Vice President Finance, Siemens Energy AS send e-post
  Sissel Vien Adm./Org./Personal Head of HR, Siemens Energy AS send e-post
  Jan Egil Trøan Teknisk Techincal Advisor Siemens Energy AS, Transmission send e-post
  Stian Thorsrud Informasjon Head of CC, Siemens Energy AS send e-post
  Kathrine Risanger Kvalitet Quality Manager, Siemens Energy, Solution send e-post
  Inge Nordsteien Kvalitet Quality Manager, Siemens Energy AS, Solution Offshore Marine Centre send e-post
  Torbjørn Bakken Kvalitet Quality Manager, Siemens Energy, Subsea send e-post
 • Bransjer

  Alarm- og signalanlegg
  Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid
  Elektrisk installasjonsmateriell
  Elektriske artikler og materiell, engros
  Elektriske tavler og skap
  Elektroentreprenører
  Elektronisk utstyr, forhandlere
  Elektroverksteder
  Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
  Radio- og telekommunikasjonsutstyr, agentur/engros
  Strømforsyningssystemer, engros
  Telekommunikasjonsutstyr
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Datterselskap Siemens AS

Siemens Energy AS

Øvrige sertifikater

Meldingen din ble vellykket sendt!